Precisionsmedicin för sepsis på IVA med hjälp av proteomic

Vårt projekt syftar till att diagnostisera och karakterisera sepsis och i förlängningen skräddarsy behandlingen av sepsis och ARDS med hjälp av proteinprofiler. Idag kan man med nya proteomikmetoder (som tex masspektrometri) analysera tusentals proteiner åt gången från en droppe blod. Vår förhoppning är att vi med proteinprofiler och artificiell intelligens kommer kunna diagnosticera och karakterisera svår sepsis och ARDS och kunna erbjuda varje patient den bästa behandlingen.