Proteogenomisk analys av ESR1-muterad bröstcancer

Mutationer i östrogenreceptorn är ansvariga för resistens mot standardbehandlingar, och hittills har ingen effektiv alternativbehandling implementerats. Vi anser att vårt proteogenomiska arbetsflöde kan appliceras för att analysera kliniska prover med östrogenreceptormutationer för att ta fram alternativa läkemedelsmål och biomarkörer för validering i våra modellsystem och andra kliniska kohorter.