ViaAuris

Huvudsyftet med det här projektet är att utforska potentialen i att använda ytterörat; inklusive den konkava sidan av Pina, den yttre och inre hörselgången, och trumhinnan, som en plattform för att få ytterligare förståelse om hur alternativa vägar genom huden bidrar till transdermalt upptag av läkemedel och hur passage via dessa vägar kan underlättas. Vidare avser vi utvärdera potentialen för systemisk läkemedelstillförsel via topikal applicering i ytterörat.