Generering och preklinisk validering av skräddarsydda bentransplantat framställda i 3D-utskrivna bioreaktorer

Klassiska strategier för vävnadsrekonstruktion är patientspecifika och därför tydligt förbundna med naturliga begränsningar: en tidskrävande transplantatframställning och en komplex/kostsam produktion. Framför allt tillåter denna cellbaserade strategi endast autolog användning av de framställa transplantaten. Här kommer vi att validera den storskaliga produktionen av och den prekliniska prestandan hos ett unikt bentransplantatsubstitut. Om den visar sig framgångsrik kommer vår cellfria broskprodukt att kringgå begränsningarna hos befintliga vävnadsrekonstruktionsstrategier.