Innovationer inom växtskydd: Sprayinducerad genavstängningsteknik för hållbar kontroll av gråmögel på jordgubbar

Kemikalier används för gödning och för att kontrollera sjukdomar vid bärodling. Jag har som syfte att utveckla en hållbar bärodling som minskar mängden växtskyddsmedel som kan stanna kvar i mat och miljö och öka mängden bär och deras hållbarhet. Som en naturligt förekommande biokemikalie kommer dsRNA inte att lämna några rester, och användning av SIGS med fokus på klimatförändringar kommer att minska användningen av bekämpningsmedel. Den svenska ekonomin och miljön kommer att gynnas av denna minskade miljöpåverkan.