Framtidens cirkulära ekonomi i plastindustrin: en grön process för upprening av 5-hydroxymetylfurfural (5-HMF) och återanvändning av ett organiskt lösningsmedel.

Målet för detta projekt är att etablera en hållbar och ekonomiskt försvarbar process för produktion av 5-HMF – en mycket värdefull plattformskemikalie som kan öka nyttjandegraden och värdet i industriella biprodukter och avfall från jordbruket. Detta leder till mer miljömedvetna industrier och samhällen.