Sömngrupper ”Nyckeln till Akademisk Framgång och Psykisk Hälsa för Ungdomar”

Syftet med projektet är att utvärdera om ungdomars deltagande i sömngrupper kan förbättra eller påverka individuell sömnlängd och sömnkvalitet, samt att utvärdera om deltagandet i sömngrupper påverkat skolprestationer och psykiska hälsa.