Vidareutveckling av perifer venkateter

Jag träffar varje dag patienter som dör i förtid eller förlorar livskvalité till följd av lågt blodtryck. En PVK som kan placeras snabbt och säkert, och ändå leverera stora volymer vätska snabbt hade räddat liv och bevarat livskvalité för patienter som överlever kritisk sjukdom. Svårighet att etablera fri venväg hos patienter med lågt blodtryck är ett globalt problem. Syftet är att lösa detta problem genom att skapa en expanderbar PVK.