Objective and Quantitative Assessment tools for ADHD and ASD

Vi utvecklar objektiva och kvantitativa mätverktyg som mäter cerebellär funktion i kombination med ett moderniserat motorbedömningstest. Detta tror vi potentiellt kan revolutionera sättet vi bedömer och studerar ADHD och ASD – två diagnoser som omfattar flera hundratusen barn enbart i Sverige. Faktiskt kan vår VR applikation ha en ännu bredare användbarhet. Till exempel går alla fyraåringar i Sverige igenom en motorbedömningsbatteritest som används som ett första screeningsverktyg.