Mekanisk fingeravtryck för enkelceller

Biomekanisk enkelcellskarakterisering med hjälp av mikroskaleteknik är en potentiell väg mot att uppnå den selektivitet som krävs för isolering av cirkulerande tumörceller. Akustofluidik har stor potential för identifiering och isolering av celler baserat på en kombination av storlek, densitet och kompressibilitet. Det övergripande syftet för detta projekt är att utöka detta parameterutrymme till att inkludera cellens formbarhet, vilken avslöjar information om cellens inre strukturer.