Ny teknik för behandling av Parkinsons sjukdom

Vi vill på ett avgörande sätt förbättra livet för de som drabbats av PS och deras anhöriga. Vårt specifika syfte är att verifiera och patentskydda en ny teknik för behandling av PS. Vår teknik (adaptiv DBS) gör det möjligt att anpassa behandlingen utefter individens skiftande behov vilket kommer förbättra behandlingseffekten och samtidigt minska risken för biverkningar.