Ett icke-invasivt mätbart metaboliskt tecken på glymfatisk aktivitet i hjärnan

Det glymfatiska systemet är grundläggande för förståelsen av vanliga sjukdomar från multipel skleros till demens. För närvarande finns det ingen icke-invasiv metod för att spåra rengöringen av hjärnmetaboliter genom det glymfatiska systemet och därmed koppla preklinisk forskning med klinisk forskning inom detta område. Detta arbete är första gången en icke-invasiv avbildningsmetod, tillämplig på både djur och människor, ska mäta hjärnmetabolits borttagning av det glymfatiska systemet i realtid.