Nyheter

Malmö universitetsbibliotek – ett möjlighetsrum

Syftet är att ta fram en jubileumsskrift för Malmö universitetsbibliotek som fyller 25 år. Texterna och bilderna i antologin är ett tidsdokument över vad ett ungt och framtidstänkande lärosätesbibliotek är, samt lärandet som sker när ett bibliotek tar form. Målet är att skriva, formge och trycka en bok i 200

Läs mer »

En seriebok om ADHD hos kvinnor

Målet med projektet är att göra en seriebok som når såväl människor som själva har adhd och ge en igenkänning till de svårigheter man upplever genom livet, men även att skapa en större förståelse för adhd i samhället. Genom att möta det svåra med humor hoppas vi kunna möta en

Läs mer »

Skånsk hasselnötsodling nytänk och ny odlingsteknik

Öka kunskapen om en inhemsk nötproduktion med nya odlingssystem som kan motivera odlingen ur både ett socialt och ekonomiskt samt ekologiskt perspektiv. Visa på hur vi med denna odling kan medverka till att öka den inhemska livsmedelsproduktionen vid kris och om våra gränser stängs. Det kommer även inverka positivt på

Läs mer »

Vi byggde ett kollektivhus!

I ett unikt samarbete med Malmös kommunala bostadsbolag (MKB) har den ideella föreningen Kollektivhus i Malmös (KiM) medlemmar fått vara med och ta fram ett nytt, modernt och energieffektivt hus i norra Sofielund. Syftet är att skriva en bok för är att visa upp och sprida ett mycket lärorikt och

Läs mer »

Organisatoriska arbetsmiljörisker

Den arbetsrelaterade psykiska ohälsan står för en allt större andel av rapporterade besvär, ohälsa och sjukfrånvaro i samhället. Bokprojektet baserar sig på ett av AFA Försäkring finansierat forskningsprojekt som 2010-2015 har bedrivits vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, CTA, vid Malmö högskola. Boken beskriver en i forskningsprojektet utvecklad metodik

Läs mer »

En sommar med Scen Österlen

Boken handlar om Scen Österlen, en barn och ungdomsteater med och för barn och ungdomar. Det är en ideell teaterförening som har funnits sedan 1999 i Simrishamn. Teatern sätter upp musikaler och julshower som berör barn och ungdomarnas verklighet. Sedan starten har ca 500 föreställningar spelats av tusen barn och

Läs mer »

Vägen till social Innovation – Cancerkompisar.se

Cancerkompisar vill skriva en bok och berätta om hur allt började, från idén vid köksbordet till förmedlingstjänsten Cancerkompisar.se, den sociala innovationen. Hur gick det till? Vem tog vi hjälp av? Hur tänkte vi? Vad vi gjorde för att uppnå det som vi är idag, från två Cancerkompisar till idag tusentals.

Läs mer »

E-bok ’Skörda Regnvatten’ Ett koncept för hållbart trädgårdsbruk

Hur länge kan vi vattna med dricksvatten? Frågan gäller en av de viktigaste miljöfrågorna till följd av förväntade klimatförändringar, gamla och underdimensionerade kommunala ledningar samt att dagvatten går orenat ut i sjöar och vattendrag i stället för att filtrera ner till grundvattnet genom jordlagren och på så vis renas. I

Läs mer »

När ditt barn inte äter

I den rika flora av litteratur som riktar sig till föräldrar, finns idag många böcker om VAD barn bör äta och HUR man lagar till detta. Det är däremot svårt att finna forskningsbaserad kunskap om hur man som förälder gör när barnet äter alldeles för lite, eller inte vågar smaka

Läs mer »