Nyheter

Vi byggde ett kollektivhus!

I ett unikt samarbete med Malmös kommunala bostadsbolag (MKB) har den ideella föreningen Kollektivhus i Malmös (KiM) medlemmar fått vara med och ta fram ett nytt, modernt och energieffektivt hus i norra Sofielund. Syftet är att skriva en bok för är att visa upp och sprida ett mycket lärorikt och

Läs mer »

Organisatoriska arbetsmiljörisker

Den arbetsrelaterade psykiska ohälsan står för en allt större andel av rapporterade besvär, ohälsa och sjukfrånvaro i samhället. Bokprojektet baserar sig på ett av AFA Försäkring finansierat forskningsprojekt som 2010-2015 har bedrivits vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, CTA, vid Malmö högskola. Boken beskriver en i forskningsprojektet utvecklad metodik

Läs mer »

En sommar med Scen Österlen

Boken handlar om Scen Österlen, en barn och ungdomsteater med och för barn och ungdomar. Det är en ideell teaterförening som har funnits sedan 1999 i Simrishamn. Teatern sätter upp musikaler och julshower som berör barn och ungdomarnas verklighet. Sedan starten har ca 500 föreställningar spelats av tusen barn och

Läs mer »

Vägen till social Innovation – Cancerkompisar.se

Cancerkompisar vill skriva en bok och berätta om hur allt började, från idén vid köksbordet till förmedlingstjänsten Cancerkompisar.se, den sociala innovationen. Hur gick det till? Vem tog vi hjälp av? Hur tänkte vi? Vad vi gjorde för att uppnå det som vi är idag, från två Cancerkompisar till idag tusentals.

Läs mer »

E-bok ’Skörda Regnvatten’ Ett koncept för hållbart trädgårdsbruk

Hur länge kan vi vattna med dricksvatten? Frågan gäller en av de viktigaste miljöfrågorna till följd av förväntade klimatförändringar, gamla och underdimensionerade kommunala ledningar samt att dagvatten går orenat ut i sjöar och vattendrag i stället för att filtrera ner till grundvattnet genom jordlagren och på så vis renas. I

Läs mer »

När ditt barn inte äter

I den rika flora av litteratur som riktar sig till föräldrar, finns idag många böcker om VAD barn bör äta och HUR man lagar till detta. Det är däremot svårt att finna forskningsbaserad kunskap om hur man som förälder gör när barnet äter alldeles för lite, eller inte vågar smaka

Läs mer »

Boken om Ribersborgs Kallbadhus och våra badvanor genom tiderna

Avsikt är att ge ut en bok om det byggnadsminnesmärkta Ribersborgs Kallbadhus i Malmö och våra badvanor genom tiderna. Boken kommer att vara rikt illustrerad med historiska och nytagna fotografier av Ribersborgs Kallbadhus, samt alla de andra stora och små kallbadhus längs Malmös och Limhamns stränder från gångna tider. Limhamns

Läs mer »

Litteraturstudie om kvicksilvermetylering

Kvicksilver (Hg) utgör ett hot främst mot vattenlevande organismer och dess predatorer. En viktig fråga är i vilken form Hg tas upp och i vilken form det metyleras. Projekt innebär att sammanställa och kritiskt bedöma forskningsresultat både från fält- och laboratoriestudier som bär viktig information om Hg-metylering, inklusive studier som

Läs mer »

Tvärvetenskapliga perspektiv på eHälsans möjligheter och utmaningar

Projektet ska resultera i utgivandet av en antologi om eHälsa med preliminär titel ”eHealth: For better, for worse – in sickness and in health”. eHälsa är ett tämligen nytt forskningsområde som utvecklas snabbt och Pufendorfgruppen har en unik tvärvetenskaplig sammansättning som möjliggör en analys och diskussion, från olika perspektiv, av

Läs mer »