I rikets tjänst

Manuset I rikets tjänst, rör två ämnen som idag debatteras i höga tonlägen och ibland med mer känslor än kunskaper: skolan och dess problem samt vem medborgaren är och kanske framför allt bör vara. Det är min förhoppning att manuset både visar varför skolan, och de problem den dras med idag, ser ut som den gör, och att debatten om medborgaren, vem denna är och bör vara, nyanseras och sätts i en historisk kontext. På det sättet kan projektet ge perspektiv och grogrund för en konstruktiv debatt.