Hur gör vi personcentrering? Lärobok om personcentrering inom forskning, utbildning och praktik

Målet är att ge stöd för införandet av personcentrering inom vård, utbildning och forskning. Många av de teorier och ramverk som redan finns ger sparsam ledning i hur kunskapen ska implementeras i praktiken. Genom boken kan sådan kunskap tillgängliggöras för dem det faktiskt gäller; vårdpersonal, studenter, lärare och forskare. Genom involvering av de som berörs, och med utgångspunkt från deras perspektiv, säkras att bokverket blir användbart för målgrupperna och till nytta för vården.