Konstens trapphus – Trapphusmålningar i Malmö 1930 – 1940

Tiden är obeveklig, och den konstskatt som husen i Malmö hyser håller på att långsamt försvinna i slitage, oaktsamma renoveringar eller skadegörelse. Genom att göra denna bok vill vi öka stoltheten över trapphuskonsten bland de boende och fastighetsägare, och lyfta fram en bortglömd kategori av skickliga konsthantverkare. Vi vill också tillgängliggöra konstverken för en publik som inte har tillträde till husen och visa på det unika i denna del av Malmös konst och arkitekturhistoria.