Malmö universitetsbibliotek – ett möjlighetsrum

Syftet är att ta fram en jubileumsskrift för Malmö universitetsbibliotek som fyller 25 år. Texterna och bilderna i antologin är ett tidsdokument över vad ett ungt och framtidstänkande lärosätesbibliotek är, samt lärandet som sker när ett bibliotek tar form.
Målet är att skriva, formge och trycka en bok i 200 exemplar som beskriver utvecklingsarbetet på Malmö universitetsbibliotek. Boken publiceras också som en fritt tillgänglig e-bok i PDF format.