Entreprenörskapets myter

Motivet för denna publikation är att öka kunskapen om entreprenörskap i samhället och på så sätt skapa en mer rättvisande bild om vad entreprenörskap är och innebär. Det är t. ex. olyckligt att entreprenöriella förebilder ofta inbegriper personer som Elon Musk eller Daniel Ek. Dessa speglar inte alls den genomsnittliga entreprenören och skapar en snedvriden bild av entreprenörskapet vilket i sin tur får konsekvenser för hur t ex stödorganisationer och samhällets beslutsfattare agerar.