Hur gör vi personcentrering? Lärobok om personcentrering inom forskning, utbildning och praktik

Målet är att ge stöd för införandet av personcentrering inom vård, utbildning och forskning. Befintliga teorier och ramverk ger endast sparsam ledning i hur kunskapen ska implementeras i praktiken. Genom boken kan sådan kunskap tillgängliggöras för dem det faktiskt gäller; vårdpersonal, studenter, lärare, forskare och beslutsfattare. Genom involvering av de som berörs och med utgångspunkt från deras perspektiv, säkras att bokverket blir användbart för målgrupperna och till nytta för vården.