En seriebok om ADHD hos kvinnor

Målet med projektet är att göra en seriebok som når såväl människor som själva har adhd och ge en igenkänning till de svårigheter man upplever genom livet, men även att skapa en större förståelse för adhd i samhället. Genom att möta det svåra med humor hoppas vi kunna möta en bred publik och inte bara de personer som själva har adhd. Vi tror att igenkänning kan förenkla för att få insikt om de svårigheter man möter i livet med en adhd diagnos.