Skånsk hasselnötsodling nytänk och ny odlingsteknik

Öka kunskapen om en inhemsk nötproduktion med nya odlingssystem som kan motivera odlingen ur både ett socialt och ekonomiskt samt ekologiskt perspektiv. Visa på hur vi med denna odling kan medverka till att öka den inhemska livsmedelsproduktionen vid kris och om våra gränser stängs. Det kommer även inverka positivt på en ökad tillgång på lokal producerad råvara för vidareförädling av livsmedel med hög näringstäthet och lokal förankring