Nyheter

Gudomliga stenar – vetenskap och världsbild under tusen år

En guidebok som tar med läsaren på en fascinerande resa genom de senaste tusen åren, i syfte att berätta om och gestalta den naturvetenskapliga forskningens utveckling och hur dess växande kunskapsmassa har inverkat alltmer på människors världsbild genom århundradena. Boken skall väcka nyfikenhet, inspiration och förundran kring insikten om att

Läs mer »

Kan man tvätta vatten? – Om hållbarhetsarbete i förskolan

Tillsammans med förskollärare med erfarenhet av hållbarhetsarbete, skriva en bok som belyser olika perspektiv på hur hållbar utveckling kan förstås i förskolan, där de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, synliggörs. Målet med boken är att lyfta fram, synliggöra och diskutera hur vardagsanknytet hållbarhetsarbete kan bedrivas på den egna

Läs mer »

Dagsvandringar i Skåne

Boken kommer att innehålla ca 50 dagsvandringar och rikta sig till den grupp som vill börja vandra men känner sig oerfaren eller obekväm med att sova i tält eller vindskydd. Det har kommit mängder av forskningsrapporter kring naturvistelsen och vandringens nytta ur ett folkhälsoperspektiv under senare år. Vandring är en

Läs mer »

Utveckling av en prediktiv och stratifierande biomarkörpanel i bukspottkörtelcancervävnad

Bukspottkörtelcancer är vår sannolikt dödligaste cancerform med en medianöverlevnad på 6-8 månader och 5-årsöverlevnad med max 5-6%. Målet är att definiera en nu diagnostisk/prediktiv och stratifierande vävnadsmarkörpanel vid bukspottkörtelcancer. Detta för att bättre och mer skräddarsytt utforma behandling och definiera subgrupper som bättre svarar på olika typer av terapi.

Läs mer »

HOPP FÖR ME/CFS

ME/CFS är ett relativt nytt sjukdomstillstånd som även kallas kroniskt trötthetssyndrom. Patienterna lider av en förlamande trötthet och utmattning som inte blir bättre av vila. I detta projekt vill man verifiera om ImmuneBiotechs expertis, IBS produkt, också har effekt vid ME/CFS. Eftersom de flesta personer som lider av ME/CFS också

Läs mer »

SMASH – Sweat Metabolites Analysis för Sport and Health

Övervakningen av blodglukoskoncentrationen och många andra parametrar vid diabetes är absolut nödvändig. Innovosens strävar efter att utveckla en icke-invasiv, kostnadseffektiv biometrisk bärbar sensor för personanpassad diabetes- och sporthälsohantering för att förhindra och förutspå tidiga tecken på hypo- och hyperglykemi och laktacidos genom kontinuerlig övervakning och mätning av blodglukos samt andra

Läs mer »

C4BP-lgM fusion protein as a novel therapeutic approach to cure Neisseria gonorrhoeae infection

Vi strävar efter att presentera en unik behandlingsmetod för att bota gonokockinfektion. C4BP-IgM-fusionsproteinet är ett innovativt läkemedel eftersom det använder sig av flyktmekanismer som bakterier utvecklat för att undgå upptäckt av immunsystemet. C4BP binder till bakteriens yta medan den konstanta andelen IgM främjar serum-medierad avdödning av patogener. Vi avser även

Läs mer »