Utveckling av en ny sekvenseringsteknik för att kartlägga genförändringar på plats i den mänskliga hjärnan

Förändringar i balansen mellan olika proteiner och deras kodande förlaga mRNA är avgörande för hjärnans normala funktioner. Vid neurologiska sjukdomar såsom Alzheimers sjukdom., epilepsi och Parkinsons sjukdom leder dock förändringarna med tiden till en negativ spiral som mynnar ut i neurodegeneration och celldöd. Att studera dessa förändringar genom att kartlägga uttrycksmönstret av mRNA i vävnaden har skapat ett ovärderligt fönster in till dessa processer. Projektet vill bygga den första prototypen av sekvenseringsteknik och använda den för att för första gången kartlägga förändringen som sker i den mänskliga hjärnan vid epilepsi.