Höör Barock CD-inspelning av borglömda 1700-tals-skatter ur Lunds musiksamlingar

Höör barock vill spela in en skiva med barockmusik som man funnit i Lunds Universitetsbiblioteks samlingar. Man har hittat okända skatter som passar precis för Höörs Barocks orkester. Ett av fynden är en samling med sex italienska sonater för 5 stämmor av Torelli och Bernardi. Målet är att sprida barockmusik av hög klass och värna vårt kulturarv.