C4BP-lgM fusion protein as a novel therapeutic approach to cure Neisseria gonorrhoeae infection

Vi strävar efter att presentera en unik behandlingsmetod för att bota gonokockinfektion. C4BP-IgM-fusionsproteinet är ett innovativt läkemedel eftersom det använder sig av flyktmekanismer som bakterier utvecklat för att undgå upptäckt av immunsystemet. C4BP binder till bakteriens yta medan den konstanta andelen IgM främjar serum-medierad avdödning av patogener. Vi avser även visa att detta protein är specifikt, effektivt och icke-toxiskt för patienten.