I-PROTECT: Implementering av skadeförebyggande träning för ungdomshandbollspelare

Projektet ska utveckla och testa I-PROTECT-modellen, innehållande skadeförebyggande träning för ungdomshandbollspelare och en implementeringsplan för klubbar. Skadeförebyggande träning är effektivt men används inte rutinmässigt. Ett team av användare och forskare kommer att arbeta utifrån klubbarnas behov och förutsättningar, med aktuell forskning som grund.