HOPP FÖR ME/CFS

ME/CFS är ett relativt nytt sjukdomstillstånd som även kallas kroniskt trötthetssyndrom. Patienterna lider av en förlamande trötthet och utmattning som inte blir bättre av vila. I detta projekt vill man verifiera om ImmuneBiotechs expertis, IBS produkt, också har effekt vid ME/CFS. Eftersom de flesta personer som lider av ME/CFS också lider av IBS så finns det en god anledning att förmoda att IBS-produkten också har effekt för personer med ME/CFS