SMASH – Sweat Metabolites Analysis för Sport and Health

Övervakningen av blodglukoskoncentrationen och många andra parametrar vid diabetes är absolut nödvändig. Innovosens strävar efter att utveckla en icke-invasiv, kostnadseffektiv biometrisk bärbar sensor för personanpassad diabetes- och sporthälsohantering för att förhindra och förutspå tidiga tecken på hypo- och hyperglykemi och laktacidos genom kontinuerlig övervakning och mätning av blodglukos samt andra parametrar som orsakar insulintresistans