Utveckling av en prediktiv och stratifierande biomarkörpanel i bukspottkörtelcancervävnad

Bukspottkörtelcancer är vår sannolikt dödligaste cancerform med en medianöverlevnad på 6-8 månader och 5-årsöverlevnad med max 5-6%. Målet är att definiera en nu diagnostisk/prediktiv och stratifierande vävnadsmarkörpanel vid bukspottkörtelcancer. Detta för att bättre och mer skräddarsytt utforma behandling och definiera subgrupper som bättre svarar på olika typer av terapi.