Symaskin för standardiserad kirurgisk bukförslutning

Suturion utvecklar en symaskin som snabbt producerar en standardiserad kirurgisk söm. Symaskinen löser tre bukförslutningsrelaterade utmaningar: 1/ Säkerställer en högkvalitativ förslutning av bukväggen vilket i sin tur minskar risken för ärrbråck 2/ Halverar förslutningstiden vilket minskar tiden i operationssalen och frigör operationsutrymme 3/ Eliminerar risken för stickskada hos kirurg och personal.