Baltic Choral Academy

Syftet är att skapa ett resurscentrum för kör och dirigeringsområdet med Malmö/Skåne som centrum och med deltagande institutioner från hela Östersjöområdet. Vill belysa den värdefulla musiktradition som finns i Skåne, attrahera internationella projekt inom området kör och dirigering samt belysa den svenska dirigenttraditionen, inte minst genom Sixten Ehrlings minne.