Nyheter

Edible Ideas

Gro’up är en ny typ av dynamisk aktör som använder sig av mat och matkultur som ett socialt verktyg och jobbar mot bästa möjliga synergieffekter med andra relevanta aktörer i regionen. Edible Ideas är ett sätt att visa hur alla delar och delområden inom mat och matkulturen samverkar till en

Läs mer »

Resursminimal markkyld kylanläggning för småskaligt jordbruk

Projektet syftar till att bygga upp och utvärdera ett lågteknologiskt och resursminimalt kylförvaringssystem för applicering i det småskaliga jordbruket och trädgårdsodlingen. Genom att studera traditionella jordkällare och titta på moderna behov och förutsättningar är systemet designat så att det kan fungera utan el och hålla en jämn låg temperatur på

Läs mer »

Swop Shop blir även Swop App

I en värld med överkonsumtion finns ett ökat intresse för att handla kläder på ett hållbart sätt. 2013 öppnade en klädbytarbutik för Malmöborna. Många besökare har visat ett starkt intresse för att byta och dela sina plagg, men på grund av distans till butiken blir inte ett medlemskap lönsamt för

Läs mer »

Ett hem att trivas i, en stad att trivas i

Malmö kämpar och är idag en segregerad stad där klyftorna ökar för varje dag som passerar. Enligt Rädda Barnens årsrapport 2015 om barnfattigdom är den högst i Malmö, där var tredje barn lever i fattigdom. Många skäms att ta hem kompisar för att de inte har det lika fint hemma.

Läs mer »

Ekostaden Augustenborg, lärdomar och erfarenheter

Augustenborg är ett av få lyckade exempel på samlad renovering av bostadsområden från folkhemstiden och detta ska dokumenteras och sammanställas så att erfarenheterna kan spridas. Syftet är att inspirera fler att rusta upp efter det koncept som utvecklats. Det är krävande och ovanligt att erfarenheter dokumenteras systematiskt och görs tillgängliga

Läs mer »

Local Food Nodes

Syftet är att utveckla en gränslös och öppen digital plattform, (Local Food Nodes), för organisering av lokala utlämningsplatser för lokal mat. Alla handel sker direkt mot producenten, vilket innebär att plattformen inte hanterar någon form av försäljning eller administrerar betalningar. Enbart medlemsavgiften hanteras genom plattformen. Detta stärker bärigheten hos lokala

Läs mer »

PASION VIOLETA – Gala Violeta Parra 100 år

Syftet är att genomföra konserten PASION VIOLETA, Gala Violeta Parra 100 år i Malmö och Stockholm under oktober 2017 och därmed uppmärksamma Violeta Parra en av Chiles och Latinamerikas största artister inom folkmusik. Välkända svenska och chilenska artister tolkar hennes sånger i helt nya nyskapande arrangemang som flätar samman den

Läs mer »

Divefinder

Iden är att göra en ”Svarta lådan” för dykare. Det finns ett behov av att kunna kommunicera med och positionera dykare i undervattensmiljö. Projektet innebär att designa, tillverka och sälja en enhet som gör det möjligt att lokalisera och påkalla uppmärksamhet mellan dykare. Det är svårt för dykare att kommunicera

Läs mer »

Playing with History” – Platform for Historical Performance at MHM

Syftet med plattformen för historisk prestation är att implementera praktiska färdigheter och estetiken i historiska stilar för studenter som spelar moderna instrument, genom deltagande i workshops och konsertprojekt. Dessa aktiviteter kommer att styras av Peter Spissky i en ny undervisningssituationsmodell – aktivt deltagande – som han utvecklat ur sin forskning.

Läs mer »

Animus Heart Platform

Syftet med projektet är att göra smarta hem tillgängligt för alla. Nyttan med all hemelektronik har fram till idag endast sträckt sig till en existentiell nivå men den här lösningen ger hemelektroniken ett större syfte. Hemelektroniken ska kommunicera i hemmet. Då skapas nya lösningar som löser specifika problem. Hemmet kan

Läs mer »