Nyheter

Edible Ideas

Gro’up är en ny typ av dynamisk aktör som använder sig av mat och matkultur som ett socialt verktyg och jobbar mot bästa möjliga synergieffekter med andra relevanta aktörer i regionen. Edible Ideas är ett sätt att visa hur alla delar och delområden inom mat och matkulturen samverkar till en

Läs mer »

Resursminimal markkyld kylanläggning för småskaligt jordbruk

Projektet syftar till att bygga upp och utvärdera ett lågteknologiskt och resursminimalt kylförvaringssystem för applicering i det småskaliga jordbruket och trädgårdsodlingen. Genom att studera traditionella jordkällare och titta på moderna behov och förutsättningar är systemet designat så att det kan fungera utan el och hålla en jämn låg temperatur på

Läs mer »

Swop Shop blir även Swop App

I en värld med överkonsumtion finns ett ökat intresse för att handla kläder på ett hållbart sätt. 2013 öppnade en klädbytarbutik för Malmöborna. Många besökare har visat ett starkt intresse för att byta och dela sina plagg, men på grund av distans till butiken blir inte ett medlemskap lönsamt för

Läs mer »

Ett hem att trivas i, en stad att trivas i

Malmö kämpar och är idag en segregerad stad där klyftorna ökar för varje dag som passerar. Enligt Rädda Barnens årsrapport 2015 om barnfattigdom är den högst i Malmö, där var tredje barn lever i fattigdom. Många skäms att ta hem kompisar för att de inte har det lika fint hemma.

Läs mer »

Utemiljöförvaltning – kunskap om styrning, inflytande och kvalitet för bättre städer

Förvaltning av utemiljöer är en stor men anonym verksamhet. Projektet syftar till att sammanställa kunskap om förvaltning för att implementeras i undervisning och praktik inom landskapsarkitektur, arkitektur, fysisk planering mm, främst i Sverige men även internationellt. Genom att ta fram en kvalificerad lärobok om utemiljöförvaltning inleds arbetet med att vända

Läs mer »

Hög grumlighet noterades

Målet är att under 6 månader genomföra 10 föreläsningar på samlingsställen som bibliotek och bokaffärer för att sprida och sälja boken om vattendraget Sege å, ”Hög grumlighet noterades”. Spridningen av boken har ett vidare syfte än boken i sig själv. Den väcker en tanke om vad landskapet vi tar för

Läs mer »

SPOK publikation

SPOK (Samtida produktion och konsumtion) är en plattform för produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. SPOK har Skåne som utgångspunkt och vill verka för en utveckling av lokal produktion och i förlängningen även en mer lokal konsumtion. Syftet med denna

Läs mer »

Ekostaden Augustenborg, lärdomar och erfarenheter

Augustenborg är ett av få lyckade exempel på samlad renovering av bostadsområden från folkhemstiden och detta ska dokumenteras och sammanställas så att erfarenheterna kan spridas. Syftet är att inspirera fler att rusta upp efter det koncept som utvecklats. Det är krävande och ovanligt att erfarenheter dokumenteras systematiskt och görs tillgängliga

Läs mer »

Local Food Nodes

Syftet är att utveckla en gränslös och öppen digital plattform, (Local Food Nodes), för organisering av lokala utlämningsplatser för lokal mat. Alla handel sker direkt mot producenten, vilket innebär att plattformen inte hanterar någon form av försäljning eller administrerar betalningar. Enbart medlemsavgiften hanteras genom plattformen. Detta stärker bärigheten hos lokala

Läs mer »

PASION VIOLETA – Gala Violeta Parra 100 år

Syftet är att genomföra konserten PASION VIOLETA, Gala Violeta Parra 100 år i Malmö och Stockholm under oktober 2017 och därmed uppmärksamma Violeta Parra en av Chiles och Latinamerikas största artister inom folkmusik. Välkända svenska och chilenska artister tolkar hennes sånger i helt nya nyskapande arrangemang som flätar samman den

Läs mer »