Resursminimal markkyld kylanläggning för småskaligt jordbruk

Projektet syftar till att bygga upp och utvärdera ett lågteknologiskt och resursminimalt kylförvaringssystem för applicering i det småskaliga jordbruket och trädgårdsodlingen. Genom att studera traditionella jordkällare och titta på moderna behov och förutsättningar är systemet designat så att det kan fungera utan el och hålla en jämn låg temperatur på ca 8°C året runt. Detta kan förbättra postharvest-behandlingen av jordbruks- och trädgårdprodukter och öka möjligheterna för mindre företagare.