Musik på Ribbingsberg

Ribbingsberg är en mötesplats för musik och konst med framföranden på hög konstnärlig nivå med utrymme för stor variation och för artisternas fantasi och lekfullhet och där lokala artisters medverkan prioriteras. Evenemangen vänder sig till en blandad publik och i samband med konserterna finns servering och tillfälle till samvaro även med artisterna. Verksamheten öppnar nu upp för ett större inslag av amatörmedverkan, samarbeten som är mycket inspirerande och givande för alla inblandade.