Swop Shop blir även Swop App

I en värld med överkonsumtion finns ett ökat intresse för att handla kläder på ett hållbart sätt. 2013 öppnade en klädbytarbutik för Malmöborna. Många besökare har visat ett starkt intresse för att byta och dela sina plagg, men på grund av distans till butiken blir inte ett medlemskap lönsamt för dem som bor i andra städer än i Malmö. Syftet är att utveckla en app som attraherar fler, även utanför Malmö, till att ändra sina konsumtionsmönster och nå ut till de kunder som länge väntat på ett ekonomiskt och hållbart sätt byta plagg till nya, utan att det belastar miljön eller kundens plånbok.