VIOLINISTPROFESSUR

Syftet är att möjliggöra en fortsatt finansiering av Marika Fältskogs anställning som adjungerad professor i violin, 50%, vid Musikhögskolan i Malmö i tre år, från 2017-09-01 – 2020-08-31. Denna treåriga förlängning skulle skapa förutsättning för henne att fortsätta att arbeta med och att utveckla den goda verksamhet hon etablerat de senaste åren på Musikhögskolan. Marikas unika kompetenser är oerhört värdefulla för att garantera kvalitet i utbildningen.