Analytical Wits

Projektet avser utgivning av en bok (ca 500 s) med titeln Analytical Variations. Boken består av sju fristående texter, som har det gemensamt att olika musikanalytiska metoder blir till föremål för kritisk granskning och självständig tillämpning. Syftet är att ge ut forskningsresultat som växt fram under lång tid. Boken kan ses som breddningar av de ansatser till kritisk, men även konstruktiv, musikvetenskaplig diskussion som präglar de två volymer som utkom 2013 och 2015