Lärare som ledare Fortsättningsarbete

Syftet med att skriva en metodbok är att bidra till att lärare utvecklar och förbättrar sitt ledarskap i och utanför klassrum för att öka elevers måluppfyllelse. Metodboken ska inspirera genom att samla ihop pedagogiska och didaktiska verktyg som ger effektiv lärmiljö, god studiero och goda relationer mellan lärare och elev. Metodboken ska också ge tips och råd kring gruppcoachning och kooperativt lärande för att höja effekten av elevers lärande.