Edible Ideas

Gro’up är en ny typ av dynamisk aktör som använder sig av mat och matkultur som ett socialt verktyg och jobbar mot bästa möjliga synergieffekter med andra relevanta aktörer i regionen. Edible Ideas är ett sätt att visa hur alla delar och delområden inom mat och matkulturen samverkar till en helhet och hur matprojekt har stark och klar samhällsnytta: mat inkluderar, integrerar och aktiverar. Edible Ideas bygger sig på idén om ”medborgargastronomi” och det betyder att mat är en väsentlig del av det samhälleliga systemet vi lever och verkar i.