Ett hem att trivas i, en stad att trivas i

Malmö kämpar och är idag en segregerad stad där klyftorna ökar för varje dag som passerar. Enligt Rädda Barnens årsrapport 2015 om barnfattigdom är den högst i Malmö, där var tredje barn lever i fattigdom. Många skäms att ta hem kompisar för att de inte har det lika fint hemma. Något som begränsar många till att inreda sitt hem på bästa sätt är oftast brist på ekonomiska resurser men även brist på inspiration. Genom att använda begagnade och restaurerade möbler kan man göra mycket för väldigt lite pengar. Ungdomsarbetslösheten är rekordstor och Malmö har många nyanlända arbetslösa som vill göra något meningsfullt. Syftet med projektet är att vara länken i ett gränsöverskridande samarbete mellan ungdomarna i Malmö och företag som vill förena affärsnytta med samhällsnytta.