Utemiljöförvaltning – kunskap om styrning, inflytande och kvalitet för bättre städer

Förvaltning av utemiljöer är en stor men anonym verksamhet. Projektet syftar till att sammanställa kunskap om förvaltning för att implementeras i undervisning och praktik inom landskapsarkitektur, arkitektur, fysisk planering mm, främst i Sverige men även internationellt. Genom att ta fram en kvalificerad lärobok om utemiljöförvaltning inleds arbetet med att vända trenden där utemiljöförvaltning idag försummas som professionell verksamhet, med rekryteringsproblem och brist på utveckling, till en positiv utveckling där satsade resurser ger mervärden.