Syns jag så finns jag?

Drygt 80 000 personer arbetar idag som personliga assistenter. De är en ofta osynlig yrkeskår som utför ett livsviktigt arbete. Syftet med det här projektet är att belysa, beskriva och problematisera den personliga assistentens yrkesroll, att genom litteraturen beröra människor och upplysa om fördelarna och utmaningarna med ensamarbete inom vården. Genom fiktionen försöka skildra verkligheten.