Berusad – det började i Lund

Våren i Lund är berusande och det är en dubbelbottnad mening. Berusande vacker och med hög berusningsgrad! Många människor har en relation till ovanstående och genom att samla kända personers tankar kring berusning i livet som inte är kopplat till alkohol önskar vi inspirera fler till att leta efter sin inre berusning. Lundabornas erfarenheter, råd och utlämnande, spännande och stärkande reflektioner och erfarenheter väcker tankar och inspirerar till kloka hållbara val i livet.