Vad alla som arbetar med trauma bör veta om Sekundär Trauma

I dagens värld av bland annat vård- och sociala servicetjänster finns en fråga av växande betydelse och det är att ta itu med Sekundär Trauma. Detta koncept är relativt okänt och resultatet är ofta ett slöseri med en organisationstid och resurser på grund av extra kostnader för personalomsorg. Denna bok bygger på en akademisk litteraturgenomgång. Källmaterial från teoretiker och forskare används för att definiera och tydliggöra hur Sekundär Trauma kan identifieras och hanteras.