Nyheter

Vem har tagit reda på det? Samtal om naturvetenskap i förskolan

Lena Hansson, Lotta Leden & Susanne Thulin Högskolan Kristianstad Projektet går ut på att skapa ett inspirationsmaterial, i form av en bok riktad till förskollärare. Boken ska bidra med konkreta arbetssätt och svara upp mot ett behov av att utveckla innehåll och arbetsformer för naturvetenskap i förskolan, så att dessa

Läs mer »

Framtidens stad: e-handelns konsekvenser för stadens organisering

Det finns ett stort behov att förstå vad en förändrad handel kan leda till så att staden och samhället kan planeras och organiseras på ett bra sätt. Av det skälet kommer den här boken att handla om hur handelstransformationen påverkar stad, centrum och tätorter med ett särskilt fokus på Skåne.

Läs mer »

Wherever we go

”Wherever we go” är ett innovativt dokumentärprojekt som genom intima personporträtt utforskar människans förhållningssätt till döden på olika platser i världen. Det är också ett utforskande av hur dokumentärt filmande i Virtual Reality med nya tekniska lösningar tillsammans med abstrakt interaktiv ljuddesign och abstrakta taktila element kan skapa upplevelser som

Läs mer »

Halina – en överlevares berättelse

Apolonia musik & scenkonstkollektiv sätter i samarbete med Malmö Museer upp musikföreställningen ”Halina- en överlevares berättelse”. I centrum står Halina, en kvinna vars liv vi får följa från barndomen i andra världskrigets Polen till lägret i Ravensbruck fram till livet i Sverige dit hon anländer 1945. Ida Gustafsson skildrar här

Läs mer »

En helt vanlig dag

Det är oktober 2020 och jag, Moa Nissfolk, skriver ordet ”barnföreställning” i grönt på min whiteboardtavla för att på så sätt påminna mig om min dröm som jag har burit på under flera år. När en av Malmö Lives programchefer kort därefter presenterar ett behov av fler kulturevenemang som riktar

Läs mer »

High-power acoustofluidics for real-time pathogens monitoring

Acoustofluidics seems an enigmatic term, but it already says everything one needs to know about it: acousto- relates to sound, while of course –fluidics regards fluids. In a nutshell, at the Experimental Acoustofluidics Group at Lund University we use sound to manipulate objects suspended in liquids flowing in micro-structures. Being

Läs mer »

Daylight – forskningsfilm o vikten av dagsljus

Filmen Daylight är ett samarbete mellan arkitekten och dagsljuspecialisten Marie-Claude Dubois och filmskaparen Nicholas Wakeham. Filmen informerar, utforskar och utmanar det moderna samhällets sätt att förhålla sig till arkitektur, nybyggnation och förtätning av städer i förhållande till människors behov av dagsljus. Filmen ses som ett pedagogiskt diskussionsverktyg för arkitektstudenter och

Läs mer »

Alnarp’s Agroecology Farm

Alnarp’s Agroecology Farm is a student-led project based in Alnarp, Lomma Kommun. This passionate group of students founded this farm because they wished to create learning opportunities about sustainable production for the local community. The farm grows a variety of organic vegetables and mushrooms which are sold directly to customers.

Läs mer »