Performing Arts and Communication Skills (PACS)

Projekt för konstnärligt entreprenörskap och gränsöverskridande konstnärskap
Villkoren och förutsättningarna för framtidens kultur-yrkesarbetare – bl.a. musiker inom den klassiska sektorn – har förändrats och nya möjligheter behövs för att utveckla konstnärs-/ musikerrollen.
Projektet Performing Arts and Communication Skills (PACS) vill med konstnärligt entreprenörskap och gränsöverskridande konstnärskap utveckla en konkret modell som kan ge ökad kompetens och möjligheter för kultur-yrkesarbetare inom musik, konsthantverk, bildkonst m.m. 
Entreprenörskap på konstnärlig grund med konstnärlig praktik och konstnärligt ledarskap.
Projektet Performing Arts and Communication Skills vill utveckla en tvärvetenskaplig-kulturell plattform för professionell utveckling. En plattform för konstnärligt entreprenörskap och gränsöverskridande konstnärskap som saknas och behövs.
Ett gränsöverskridande konstnärskap blir avgörande i en framtid där konsten och konstnären står inför utmaningar som fordrar verktyg och förmåga att med bredd, djup och spets hantera verkligheten.
Projektet Performing Arts and Communication Skills (PACS) är formad med insikten om en förändrad verklighet där nya möjligheter behövs för att ge stöd åt den framtida konstnärs-/musikerrollen.
Projektet vilar på mångåriga erfarenheter av konstnärligt ledarskap, entreprenörskap,
och gränsöverskridande konstnärskap.
Projektledare är Berth Nilsson, musiker, violinist, dirigent och konstnärlig ledare.