Reportagebok om att vara syskon till någon med funktionsnedsättning

”Min storebror ser ut som en riktig tonåring men inuti är han mycket mindre än mig.”
Maja, 8 år

Mitt projekt handlar om att skriva en reportagebok om hur det är att vara syskon till någon med funktionsnedsättning. Dessa syskon kallas ibland för skuggsyskon eftersom de kan hamna i skuggan av syskonet med funktionsnedsättning. Med den här reportageboken vill jag istället sätta strålkastarna på syskonen och lyfta deras berättelser.

Kristina Hedlund