Naturdetektiverna – fakta möter fiktion i barnböcker om forskning

Projektet ska mynna ut i en barnbok där forskning liknas vid deckarfall. Steg för steg får läsaren följa hur en verklig forskare, med hjälp av två fiktiva barn, söker svar på en naturvetenskaplig forskningsfråga. Syftet är att gestalta forskning som ett systematiskt sätt att bygga kunskap och samtidigt visa att forskare är som folk är mest. Tanken är därmed att uppmuntra barns intresse för forskning och tankar om att en framtid som forskare är möjlig för alla som är nyfikna.

Susanne Pelger