Hjärnskap för tonårsföräldrar

Vill du lära dig mer om tonårshjärnan och vad tonåringar behöver i vardagen för god hjärnhälsa? Hjärnskap för tonårsföräldrar är en hemsida som bland annat erbjuder kostnadsfria föreläsningar, bokcirkelmaterial och en digital familjeutmaning. Den är skapad  med syftet är att hjälpa föräldrar bidra till ungdomars mentala välbefinnande samt lärande av Malin Gutestam som är pedagog och författare till boken Hjärnskap för tonårshjärnan. Materialet är lättillgängligt och utprovat tillsammans med föräldrar på tre högstadieskolor.

www.hjarnskapfortonarsforaldrar.se

Malin Gutestam