Sorbus Biomedical

Revolutionerande teknologi för cellhantering får fortsatt stöd från Sten K Johnson

Press release 2022-08-29 13:00

Till höger: Roger Rönn, vd för Sorbus Biomedical

Deep Tech-bolaget Sorbus Biomedical, som är medlem i SmiLe Incubator i Lund, har tilldelats ett stipendium av Sten K Johnsons Stiftelse för sitt projekt ”Utvärdering av prototyputrustning för expansivt odlande av kliniskt relevanta celler”. Stipendiet ger nya möjligheter att testa bolagets innovativa utrustning som genom att återskapa cellernas naturliga miljö gör det möjligt att tillverka och jobba med friskare och mer värdefulla celler.

Traditionell utrustning för att odla och hantera celler i laboratoriemiljö gör att cellerna stressas och mister sin användbarhet då de exponeras för omständigheter som skadligt skiljer sig från deras naturliga miljö inne i kroppen.

– Det finns ett stort behov inom akademi, läkemedelsindustri och klinik av att kunna odla mer funktionsdugliga celler än i dag för att skapa högre effektivitet och nya användningsmöjligheter. Med Sorbus Biomedicals nya och disruptiva teknologi hoppas vi kunna revolutionera hur celler odlas och används i life science. Tack vare det generösa stödet från Sten K Johnson tar vi oss nu ett steg närmare vårt mål, säger Roger Rönn, grundare av och vd för Sorbus Biomedical.

Bolagets innovativa teknologi är relevant överallt där celler används, exempelvis vid analys samt vid odling (produktion) av celler för olika tillämpningar inom life science.

– Jag är väldigt glad och tacksam för att Sten K Johnsons Stiftelse än en gång visat stöd och förtroende för bolagets verksamhet. Tack vare stipendiet kan Sorbus Biomedical utvärdera sin teknik med kliniskt relevanta celler och därmed ta ett viktigt steg i sin produktutveckling. Det känns otroligt roligt och spännande, säger Roger Rönn.

För mer information, kontakta: Roger Rönn, +46 (0)73 536 6181, roger.ronn@sorbusbiomedical.se

Topics: Swedish